czwartek, 09.05.2024

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Zarząd UKS WIkingowie zwołuje na dzień 23 maja 2024 r. (czwartek)  Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. 
I termin godz. 18:45
II termin (na wypadek braku kworum) godz. 19:00
miejsce: sala konferencyjna Lodowiska Helena w Elblągu ul. Karowa 1 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW UKS “WIKINGOWIE”

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
2. Wybór Sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego “UKS WIkingowie” za rok 2023
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2023
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
9. Głosowanie nad uchwalaniem absolutorium dla Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej 
10. Powołanie członków Zarządu UKS “Wikingowie”
11. Powołanie Komisji Rewizyjnej UKS “Wikingowie”
12 Ustalenie wysokości wpisowego oraz wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich na okres najbliższych 2 lat
13. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad
 

Podaj dalej:

Informacje

Najnowsze aktualności