Slider

Na mocy Uchwały Zarządu UKS Wikingowie nr 08/2017 z dnia 26 marca 2017 r. zwołuje się się Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego “Wikingowie” 18 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej w budynku lodowiska “Helena” w Elblągu przy ul. Karowej 1.