Slider

Już w najbliższą niedzielę 17 grudnia w godz. 9.45-12.10 turniej Minihokeja na lodzie. 

Zawodnicy zagrają w dwóch kategoriach wiekowych tj 2008-2010 oraz 2010 i młodsi.

Drużyny zgłoszone do turnieju:

  • UKS Bombers Malbork
  • HUKS Niedźwiadki Gdynia
  • UKS Wikingowie.

 

Dla zawodników i opiekunów rodzice UKS Wikingowie przygotowali słodki poczęstunek w bufecie.

Zapowiada się wspaniała zabawa w sportowym stylu.

Dziękujemy firmą i instytucją za pomoc w organizacji turnieju: 

Poniżej regulamin turnieju:

R E G U L A M I N

TURNIEJU HOKEJA NA LODZIE

ELBLĄG 17.12.2017

 

1. ORGANIZATOR TURNIEJU.

Organizatorem turnieju jest :

    UKS WIKINGOWIE ELBLĄG

2. UCZESTNICY TURNIEJU.

W turnieju biorą udział zawodnicy rocznika 2000 i młodsi z drużyn :

UKS Bombers

HUKS Niedźwiadki

UKS Wikingowie

3. TERMIN I CZAS TRWANIA TURNIEJU.

Turniej rozegrany zostanie w dniu 17.12.2017 r. w godz. 9.45-12.00

 

4. MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU.

Turniej zostanie rozegrany na lodowisku MOSiR w Elblągu

Elbląg, ul. Karowa 1

Kontakt :  Dorota Jaskulska: 691 400 016

Ireneusz Wala: 517573134

 

5. SKŁAD DRUŻYN.

Drużyna składa się z maksymalnie z 16 zawodników z pola i 1 lub 2-ch bramkarzy. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi, dopuszcza się udział w turnieju dziewczynek starszych, urodzonych w rocznikach 2007 i 2006 max 2-ch zawodniczek starszych ( z tym że starsi zawodnicy nie mogą przebywać w jednym czasie na lodzie, wyjątek stanowi sytuacja gdy jeden z nich jest bramkarzem).

Zawodnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie i muszą być ubezpieczeni od n/w.

 

Kierownik drużyny, przed rozpoczęciem turnieju, powinien dostarczyć do Komisji Technicznej:

listę zawodników z numerami koszulek zawodników

książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi;

legitymacje lub paszporty zawodników.

6. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU.

Turniej rozgrywany w systemie każdy z każdym w dwóch kategoria wiekowych.

Mecze odbywać się będą na zmniejszonym lodowisku: dwa mecze równocześnie.

Drużyny będą podzielona na dwie kategorie wiekowe:

Kategoria starsza: zawodnicy z roczników 2008-2010 (dziewczynki 2006)

Kategoria młodsza: zawodnicy z roczników 2010 i młodsi.

7. ORGANIZACJA MECZY.

Rolba co drugi mecz.

czas gry 2 x 15 minut / bez zatrzymywania zegara.

Po każdym meczu konkurs rzutów karnych.

bezwzględnie przestrzegany będzie czasowy ,, Program Turnieju ”

punkty przyznawane są :

za każdą wygrany mecz 2 pkt

za każdy wygrany konkurs rzutów karnych 2 pkt

remis każda drużyna po 1 pkt

remis konkursu rzutów karnych 1 pkt

O kolejności drużyn decyduje suma zdobytych punktów.

Przy równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności miejsc decydują:

a) przy dwóch drużynach :

wynik bezpośredniego meczu

liczba zdobytych bramek w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami,

korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach turnieju,

większa liczba strzelonych bramek w turnieju,

lepszy stosunek bramek we wszystkich spotkaniach turnieju.

b) przy większej liczbie drużyn:

sporządza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między tymi drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność. Jeżeli w punktacji pomocniczej kilka drużyn uzyska taką samą ilość punktów, stosuje się zasady określone w ust. a.

c) jeżeli, stosując zasady określone w ust. a i b, nie można ustalić kolejności drużyn biorących udział w turnieju, o miejscu drużyny decyduje losowanie, dokonane przez przedstawiciela Komisji Technicznej Turnieju w obecności przedstawicieli zainteresowanych drużyn.

8. SĘDZIOWIE I PRZEPISY.

Na lodzie każde spotkanie prowadzi dwóch sędziów.

Obsadę sędziowską wyznaczy komitet organizacyjny turnieju.

W turnieju obowiązują przepisy gry w hokeja IIHF.

Zawodnik który otrzyma dwie kary 10-cio minutowe zostanie odsunięty od jednego meczu.

 

9. KOMISJA TECHNICZNA TURNIEJU.

Komitet Organizacyjny powołuje na czas trwania turnieju 3 -osobową Komisję Techniczną w składzie:

   - przewodniczący,

   - sekretarz zawodów

   - przedstawiciel organizatora

Komisja Techniczna przeprowadzi weryfikację spotkań po każdym dniu turnieju . 

Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10. UWAGI KOŃCOWE DO REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji przepisów niniejszego regulaminu które mogą być przedmiotem sporu.

Każdy zawodnik otrzyma medal pamiątkowy.Elbląg: 6.12.2017 r.                   

                                                   KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU

 

Zobacz koniecznie