Slider

Zarząd UKS Wikingowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków UKS Wikingowie dnia 24 kwietnia (środa) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej na lodowisku Helena w Elblągu ul. Karowa 1. W przypadku braku kworum II termin zebrania godz. 17.45

 

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

UKS “WIKINGOWIE”

Elbląg, 24 kwietnia 2019 r

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu klubu UKS “Wikingowie” za rok 2018
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2018
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
 9. Głosowanie nad uchwalaniem na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad