Slider

W związku z aktualną sytuacją sanitarno - epidemiologiczną oraz brakiem możliwości zwołania walnego zebrania w terminie do 19 kwietnia 2020 r., kiedy to upływa kadencja zarządu klubu, na zdalnym posiedzeniu zarządu dnia 18 kwietnia 2020 r. w którym uczestniczyli członkowie zarządu ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków UKS Wikingowie odbędzie się dnia 14 maja 2020 r. o godz. 18.00 - I termin, (II termin w przypadku braku kworum o godz. 18.15) w sali konferencyjnej Lodowiska Helena w Elblągu ul. Karowa 1. Do tego czasu zarząd wybrany w roku 2018 r. będzie pełnił dalej swoją funkcję i reprezentował klub, aby klub mógł dalej realizować swoje cele. Jeśli któryś z członków jest temu przeciwny prosimy o kontakt pod adresem mailowym klub@wikingowie.elblag.pl.

Jeżeli sytuacja w kraju uniemożliwi nam zgromadzenie się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w wyznaczonym terminie, obecny zarząd wyznaczy inny termin zebrania, o czym niezwłocznie poinformuje członków stowarzyszenia oraz będzie dalej pełnił funkcję reprezentacyjną klubu - Uchwała Zarządu UKS Wikingowie nr 08/2020 ws zwołania Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w czasach pandemii z dnia 18 kwietnia 2020 r.

Tu informacją na jakiej podstawie zarząd przedłużył swoją kadencję o kilka tygodni.