piątek, 04.06.2021

Walne Zebranie

Zarząd UKS Wikingowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Wikingowie dnia 18 czerwca we wiacie Margitka na głównej polanie w Bażantarni w Elblągu.
I termin godz. 18.00
II termin godz. 18.15


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu UKS “Wikingowie” za rok 2020
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2020
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
 9. Głosowanie nad uchwalaniem na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

Po zebraniu odbędzie się integracyjne ognisko z udziałem wszystkich zawodników i ich rodzin.

Podaj dalej:

Informacje

Najnowsze aktualności