czwartek, 14.04.2022

Walne zebranie

Decyzją Zarządu UKS Wikingowie zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego “Wikingowie” 28 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej w budynku lodowiska “Helena” w Elblągu przy ul. Karowej 1.
I termin zebrania godz 18.45; ewentualny II termin godz. 19.00 - UCHWAŁA ZARZĄDU UKS WIKINGOWIE NR 18/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego członków UKS “WIKINGOWIE”
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UKS “WIKINGOWIE:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z okresu działalności Zarządu UKS “Wikingowie”
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2021
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
 9. Głosowanie nad uchwalaniem absolutorium dla Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 10. Powołanie członków Zarządu UKS “Wikingowie”
 11. Powołanie Komisji Rewizyjnej UKS “Wikingowie”
 12. Ustalenie wysokości wpisowego oraz wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich na okres najbliższych 2 lat
 13. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu
 14. Dyskusja i wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad
Podaj dalej:

Informacje

Najnowsze aktualności