czwartek, 04.05.2023

Walne Zebranie członków UKS WIkingowie

Zarząd UKS Wikingowie zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Wikingowie dnia 18 maja 2023 o godz. 18.30 (w przypadku braku kworum II termin o godz. 18.45) w sali konferencyjnej Lodowiska Helena w Elblągu ul. Karowa 1 
 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. 2. Wybór Sekretarza Zebrania
 3. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu UKS “Wikingowie” za rok 2022
 6. 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
 7. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2022
 8. 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
  9. Głosowanie nad uchwalaniem na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
  10. Dyskusja i wolne wnioski
  11. Zamknięcie obrad
   
Podaj dalej:

Informacje

Najnowsze aktualności